اثر مراقبه

امروز یک بخش دیگر از کتاب صوتی هنر خوب زندگی کردن را گوش کردم. در مورد دایره نگرانی ها. یک نکته ای را اشاره کرد درباره مراقبه و مدیتیشن. اینکه مراقبه آنقدر در تنظیم احساسات …

خواندن ادامه