اثر مراقبه

امروز یک بخش دیگر از کتاب صوتی هنر خوب زندگی کردن را گوش کردم. در مورد دایره نگرانی ها. یک نکته ای را اشاره کرد درباره مراقبه و مدیتیشن. اینکه مراقبه آنقدر در تنظیم احساسات …

خواندن ادامه

چند جمله 1

تربیت با کفایت یعنی؛ تربیت با برنامه، یعنی پاسخ به جای واکنش، دانش با جای باور، و فکر کردن به جای عصبانیت. —————————————————————– کار اصلی درمانگر در کار مشاوره و روان‌درمانی، شاید کار اصلی درمان‌گر …

خواندن ادامه